Valūtas kurss šodien

Евро
 1. EUR
 2. EU
 3. EU
 • BY BYN Белорусский рубль
 • CH CHF Швейцарский франк
 • CN CNY Китайский юань
 • EU EUR Евро
 • GB GBP Фунт стерлингов
 • JP JPY Японская иена
 • RU RUB Рубль
 • TR TRY Turkish lira
 • UA UAH Украинская гривна
 • US USD US Dollar
Рубль
 1. RUB
 2. RU
 3. RU
 • BY BYN Белорусский рубль
 • CH CHF Швейцарский франк
 • CN CNY Китайский юань
 • EU EUR Евро
 • GB GBP Фунт стерлингов
 • JP JPY Японская иена
 • RU RUB Рубль
 • TR TRY Turkish lira
 • UA UAH Украинская гривна
 • US USD US Dollar
* Курс на 2018-09-19

 

Флаг Валюта Код
1 RUB *
Изменения курса за период
День День % Неделя Неделя % Месяц Месяц %
Белорусский рубль BYN 0.0313 -0.00000590 -0.0188 -0.000359 -1.16 -0.000704 -2.30
Швейцарский франк CHF 0.0142 -0.0000220 -0.16 -0.000271 -1.94 0.000700 4.70
Китайский юань CNY 0.10 -0.000592 -0.59 -0.00323 -3.30 0.00157 1.53
Евро EUR 0.0126 -0.0000294 -0.23 -0.000344 -2.80 0.000496 3.78
Фунт стерлингов GBP 0.0112 -0.0000297 -0.27 -0.000291 -2.66 0.000520 4.43
Японская иена JPY 1.65 -0.0109 -0.66 -0.0591 -3.71 0.00318 0.19
Turkish lira TRY 0.0936 -0.00215 -2.35 -0.00143 -1.55 -0.00662 -7.61
Украинская гривна UAH 0.42 -0.00344 -0.83 -0.0142 -3.54 0.00231 0.55
* Курс на 2018-09-19

 

Valūtas kurss pārstāv naudas vienības vērtību, kas izteikta starptautiskā valūtas vienībā. To nosaka, balstoties uz finanšu tirgus konjunktūru. Valūtas kursa pamatā ir pirktspēja, kas izpaužas vidējā cenu līmeņa rādītājā.

Valūtas kurss ir atkarīgs no inflācijas procesu līmeņa. Īpaši, tas raksturīgs valstīm, kurās ir attīstīta starptautiskā kapitāla, preču un pakalpojumu apmaiņa. Cenas pasaules tirgū ir internacionālās vērtības naudas izteiksme.

Reālo valūtu kursu var noteikt nomināli pēc rubļa attiecības pret dolāru uz ASV un Eiropas cenu attiecības pamata. Nozīmīgu ietekmi uz valūtas kursu atstāj politiskie un ekonomiskie faktori. Valsts maksājuma bilance tieši ietekmē valūtu vērtību izmaiņas. Kurss augs aktīvas maksājuma bilances gadījumā, jo palielināsies pieprasījums pēc tās no ārvalstu debitoru puses. Ja maksājuma bilance ir nestabila, tas var sekmēt nevienmērīgas noteiktas valūtas pieprasījuma izmaiņas.

Procentu likmes izmaiņas valstī ietekmē kapitālu kustības starptautiskajā arēnā. Likmes pieaugums aktivē kapitālu pieplūdi, bet pazeminājums izraisa ārvalstu kapitālu aizplūdi. Tam līdzās, procentu likmes ietekmē valūtas tirgus operācijām. Ar peļņas gūšanas mērķi, bankas ņem vērā likmju atšķirības pasaules finanšu tirgū. Tāpēc tiecas saņemt lētus kredītus ar nelielām likmēm un izvietot iegūto valūtu nacionālajā tirgū. Tādas operācijas būs veiksmīgas, ja likmes iekšējā tirgū būs manāmi augstākas.

Eirobankas lielāko operāciju daļu īsteno dolāros un eiro. Tāpēc doto valūtu pieprasījums un piedāvājums ir nemainīgi augsts. Nevar nenovērtēt starptautisko valūtas kursu aprēķinu ietekmi. Uzticība noteiktai valūtai balstās politiskās un ekonomiskās jomas stabilitātē. Tiek ņemts vērā ne tikai ekonomikas un inflācijas pieauguma temps un pirktspējas līmenis, bet arī turpmākā doto rādītāju dinamikas perspektīva. Pieprasījums un piedāvājums regulē konkrēto valūtu kursu. Dolāra pieprasījuma izmaiņas ietekmē eiro kursu. Valūtas kurss ir kompleksveida rādītājs, jo tas atspoguļo ekonomikas vispārējo stāvokli.